0

Hướng dẫn kiểm thử và tự động hóa trên Adroid (Phần 1).

Tại sao phải kiểm thử Android?

_ Android là hệ điều hành lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Android cũng là hệ điều hành mỏng manh. Có cả tấn thiết bị và phiên bản Android mà các ứng dụng của bạn phải tương thích._

Không có vấn đề gì khi bạn dù đã bỏ rất nhiều thời gian đầu tư thiết kế và thực hiện thì lỗi vẫn là không thể tránh khỏi, các bug cũng sẽ xuất hiện.

Các loại lỗi trên ứng dụng android:

1 Lỗi cài ứng dụng

2 Bẻ khóa ứng dụng trong quá trình tiến hành

3 Mở rộng/ Chỉ ra vấn đề

4 Ứng dụng bị treo nếu có nguồn không sẵn sang.

5 Có lỗi trên landscape/ portrait mode.

image002(2).png

Các trường hợp của việc kiểm thử Android

Có rất nhiều doanh nghiệp phát triển các chiến lược kiểm thử Android dựa trên các các quan điểm sai lầm. Phần này kiểm tra một vài trường hợp kiểm thử Android phổ biến và thực thế

Trường hợp 1: Tất cả các thiết bị giống nhau…. Test trên mô phỏng là đủ Chúng ta hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản. Một ứng dụng làm việc hoản hảo trên mô phỏng nhưng trên một vài thiết bị thật, nó bị bẻ khóa trong quá trình tiến hành.

image3.png

Mô phỏng không hiệu quả trong việc kiểm thử trên điện thoại của bạn. Bạn phải kiểm thử trên ứng dụng của thiết bị thực tế của bạn

Trường hợp 2: Kiểm thử trên các thiết bị phổ biến là đủ

Trên các thiết bị khác, các ứng dụng của bạn có thể trông khác đi vì các thiết bị khác có nhiều phần cứng khác, các kích cỡ màn hình khác, bộ nhớ… Bạn phải kiểm thử ứng dụng của bạn trên các ứng dụng khác, các phiên bản OS, các mạng và vị trí khác nhau.

Trường hợp 3: Khai thác việc kiểm thử trước khi đưa ra mắt là đủ

Thông thường trong tất cả các loại kiểm thử, chúng ta sẽ thiết kế các test case sau đó thực hiện chúng. Tuy nhiên việc khai thác kiểm thử, thiết kế test, và thực thiện sẽ được làm cùng trong đó.

Trong việc khai thác test, không có kế hoạch và sự chuẩn bị, sau đó tester có thể test những thứ mà tester muốn. Một vài chức năng có thể bị test nhiều lần trong khi các chứng năng khác không khị test tổng thể

Trường hợp 4: Nếu có bug trong ứn dụng, người sử dụng sẽ hiểu

Nếu ứng dụng không làm việc và có bug, người dùng sẽ không cài ứng dụng của bạn

Các vấn đề về chất lượng là lý do đầu tiên cho việc đánh giá xấu trên Google play. Nếu ảnh hưởng tới danh tiếng của bạn và bạn sẽ mất niềm tin của khách hàng

Do đó sẽ rất quan trọng nếu nó một kiểm thử Android đầy đủ.

Chiến lược test android

1 chiến lược test Android chuẩn sẽ như sau:

1 Bài test ( Unit test)

2 Liên kết test

3 Điều hành test

4 Hệ thống test

image4(1).png

Bài test (Unit test)

Unit test bao gồm một vài set của 1 hoặc nhiều chương trình được thiết kế để kiểm tra các bài của nguồn code, như là một phương pháp hoặc một lớp

Nền tảng Android đến từ khung nền pre_ integrated JUnit 3.0. Nó mở ra một khung nền nguồn cho việc tự động hóa các test unit

image007(4).png

Khung nền test trên Android là một công cụ có sức mạnh cho các Dev viết một chương trình test unit

Sự liên kết của khung nền Android và JU

Thêm một điều nữa là Unit test là User Interface (UI) test. Các test này liên quan đến các thành phần của UI của các ứng dụng của bạn. UI test đảm bảo các ứng dụng của bạn sẽ trở lại output đúng khi phản ứng lại các trình tự của hành động người dùng trên thiết bị

image6.png

Các hành động phổ biến của người dùng trên ứng dụng

Cách thông dụng nhất để hoàn thành UI test trên các thiết bị là Android Instrumentation. Nhưng cũng có các vấn đề phát sinh. Một trong các công cụ tốt nhất để tiến hành UI test trên Android là Robotium

Bài viết được dịch từ nguồn: http://www.guru99.com/why-android-testing.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.