5 công cụ để phát triển ứng dụng Vue.js nhanh hơn

Đây là một số công cụ hữu ích để giúp tăng tốc độ phát triển của bạn với Vue.js, nó tiết kiệm thời gian và tiện lợi hơn. Nếu mn biết thêm các công cụ hữu ích để làm việcc để xây dựng nhanh hơn thì hãy cmt bên dưới nhé 😃

1. Bit

Bit giúp bạn tổ chức và chia sẻ các thành phần giữa các ứng dụng. Bằng cách chia sẻ và tái sử dụng các thành phần, bạn có thể xây dựng ứng dụng nhanh hơn. Các thành phần này có thể được chia sẻ từ bất kỳ kho lưu trữ nào và sau đó sử dung trực tiếp, để tìm hiểu cách hoạt động và cài đặt hãy sử dụng bằng NPM và Yarn.

2. StoryBook + Vue

Mặc dù chủ yếu được đề cập trong cho React, với việc phát hành Storybook 3.2, nhưng giờ đây việc sử dụng StoryBook nó cũng hỗ trợ cho các thành phần Vue. StoryBook cung cấp môi trường phát triển các phần UI nhanh chóng. Cho phép bạn khám phá thư việncomponents và xem các thành phần UI trong môi trường phát triển web thời gian thực. Thông qua StoryBook, bạn có thể phát triển các thành phần tách biệt nhanh hơn trong ứng dụng của mình, khả năng sử dụng lại cao. StoryBook cũng có thể được kết hợp với Bit. Bạn cũng có thể thử các addon hữu ích này: addon-action, addon-links, addon-Knobs, addon-Notes. Nhiều thứ mới mẻ sẽ được hỗ trợ sớm.

3. Vue dev-tools

Mọi người làm việc với Vue thì chắc hẳn đây là người bạn thân thiết rồi. Với việc phát hành version 4, giờ đây bạn có thể sửa đổi dữ liệu của mình trực tiếp trong khung dev tools Nếu bạn đang sử dụng vue-loader hoặc Nuxt trong dự án của mình, bây giờ bạn có thể mở thành phần đã chọn trong code editor.

4. Vue loader and Vue-CLI

Vue-loader

Sử dụng cấu trúc Single File Components là một thứ bạn nên sử dụng ngay từ đầu. Bạn dễ dàng để view và quản lý tất cả những gì bạn sử dụng trong 1 components

Vue-CLI

Các công cụ dòng lệnh (CLI – Command Line Interface) hiện là những tính năng không thể thiếu cho một framework, nó giúp xây dựng các template một cách nhanh chóng.

5. Vue templates and boilerplates

Vue.js cung cấp một số template tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và giúp bạn bắt đầu xây dựng ứng dụng của mình bằng cách sử dụng ngăn xếp và thiết lập của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ phát triển của bạn mà không cần phải cài đặt cấu hình và cài đặt ứng dụng mỗi lần. Đây là một số cái tốt nhất.

Webpack / webpack-simple

1 combo hoàn chỉnh Webpack + vue-loader setup built for vue-CLI with hot reload, linting, testing & css extraction

Browserify / browserify-simple

Browserify + vueify setup with hot-reload, linting & unit testing

Simple

Bản boilerplate này được nhắm mục tiêu vào những người mới bắt đầu, những người muốn bắt đầu khám phá Vue mà không bị phân tâm trong môi trường phát triển phức tạp, về cơ bản thì nó là phiên bản nhỏ gọn nhất có thể thiết lập Vue trong một tệp HTML.

Ngoài ra các bạn cũng nên tham khảo:

pwa, vue-starter (see), vue-enterprise-boilerplate, vue-express-mongo-boilerplate, vuexpresso (GraphQL).

Tks Watching!