Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

263 635 10 515.1K
Silver Content Creator
Avatar

[HTB Write-up] Blunder

130 0 0
0
Avatar

[Hackthebox - Writeup] Cascade

299 0 3
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #3: Bypass Restricted Shell

1.2K 2 1
  • Avatar
6
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 2)

702 0 0
5
Avatar

[Hackthebox- Writeup] Book

696 2 1
  • Avatar
5
Avatar

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

8.7K 11 22
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

2.2K 5 2
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

746 3 0
5
Avatar

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

3.4K 17 8
Avatar

Dirsearch tool, scan web path

2.6K 4 0
1
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #2: Using PATH Variables

1.2K 2 0
8
Avatar

[HTB Write-up] Magic

111 0 0
0
Avatar

iOS Testing Setup

402 0 0
3
Avatar

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

774 3 0
14
Avatar

[HTB Write-up] Admirer

103 0 0
0
Avatar

Do thám website: Web reconnaissance tools #2 - Sublist3r

685 3 1
  • Avatar
4
Avatar

Làm thế nào để RCE trên Windows từ Linux?

388 2 0
4
Avatar

Truy tìm IP thật của server sử dụng dịch vụ Cloudflare

7.4K 14 0
17
Avatar

Tạo 1 tool scan subdomains đơn giản với Python

1.1K 6 0
6
Avatar

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

2.2K 2 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.