Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

195 315 10
Avatar

Tấn công Path traversal và cách thức phòng thủ

2.4K 4 1
 • Avatar
7
Avatar

ASLR là gì và tại sao nó giúp hệ thống của chúng ta an toàn hơn?

985 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Cài đặt iOS app thông qua sideloading

2.2K 1 0
3
Avatar

Phân loại ứng dụng di động

2.3K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Các tác vụ cơ bản khi test iOS

303 0 1
 • Avatar
3
Avatar

Web Cache Poisoning - "Reborn" by James Kettle

469 3 1
 • Avatar
8
Avatar

File Inclusion Vulnerability Exploit

1.9K 1 0
7
Avatar

Cẩn thận với mấy cái button để không thành nạn nhân của clickjacking

628 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Server-side request forgery (SSRF)

1.3K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Server-Side Template Injection

1.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

DRM là gì và cách DRM kiểm soát bản quyền số ?

4.6K 3 0
11
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

1.2K 1 0
4
Avatar

Hướng dẫn cài đặt VPN cho VPS - Outline VPN

4.1K 2 15
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit

2.1K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

⚠️ Hãy lưu ý trước khi sử dụng bất kì USB nào ☢️

624 2 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

652 0 0
3
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights

3.0K 12 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Vì sao chúng ta thường sử dụng hệ Thập lục phân nhiều hơn hệ Thập phân ???

5.9K 2 0
13
Avatar

Một số thuật toán sắp xếp cơ bản. Quick Sort có phải là thuật toán sắp xếp nhanh nhất?

7.8K 3 0
3
Avatar

XSS Auditor là gì, hoạt động thế nào, và tại sao bị Google loại bỏ khỏi Chrome?

1.1K 5 1
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.