Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

138 188 9

Lỗ hổng PHP-FPM (CVE-2019-11043) với máy chủ NGINX khiến nhiều trang web bị ảnh hưởng

1.0K 5 1
14

Cách tìm kiếm với Google

2.1K 10 0
15

Lỗ hổng Cross-Site Scripting (XSS)

776 3 0
3

Sử dụng Burp Intruder sao cho hiệu quả [Phần 2]

247 2 0
3

Sử dụng Burp Suite Intruder sao cho hiệu quả [Phần 1]

810 3 0
4

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

4.0K 6 7
19

OS Command Injection là gì, Command Injection có nguy hiểm không?, cần cực kỳ thận trọng đối với các lệnh OS gọi từ Website của bạn

1.3K 0 0
4

Tạo vô vàn lệnh shell chiếm quyền truy cập bằng công cụ Shellpop trên Linux

978 4 2
6

Linux: broken permission and object lifetime handling for PTRACE_TRACEME - Chiếm quyền root hầu hết các máy chạy Linux

224 0 0
6

VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

218 2 0
5

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

953 10 3
19

Sử dụng PHP query string parser để qua mặt IDS, IPS và WAF

340 5 6
5

Cách ấn dữ liệu bí mật trong tệp hình ảnh hoặc âm thanh chỉ mất vài giây và vô cùng an toàn

570 3 2
7

Phần 9: SQL Injection

915 1 0
4

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

238 1 0
7

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

401 2 0
13

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

254 6 1
7

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

5.9K 47 1
27