Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

226 400 10 332632
Avatar

Tự cài đặt mail server dùng cho pentest và các mục đích khác

992 13 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Khai thác Blind SQL injection

2.1K 4 0
4
Avatar

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

4.7K 13 1
 • Avatar
11
Avatar

Ứng dụng của ECC: Trao đổi khóa Diffie-Hellman

1.5K 2 0
8
Avatar

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

2.2K 6 22
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Khai thác PHP Deserialization

623 2 0
1
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

636 4 0
8
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.3K 8 0
19
Avatar

Giới thiệu về Hệ mật trên đường cong Elliptic (ECC)

4.2K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

2.7K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tấn công CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

1.5K 4 1
 • Avatar
4
Avatar

Sử dụng regex phát hiện lỗ hổng bảo mật SQL Injection trên Wordpress Plugin

982 5 4
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

[Hackthebox - Writeup] Remote

324 0 1
 • Avatar
6
Avatar

[Write up] Vulnhub: Sumo - Kernel exploit

451 2 0
8
Avatar

Trải nghiệm thi OSCP và sự liên quan tới công việc Penetration Testing

3.8K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
22
Avatar

Pentest Web với Wfuzz

691 2 0
2
Avatar

[Hackthebox Write-up] Traceback

332 1 0
2
Avatar

[Phân tích Log] SQL Injection part1

565 1 0
6
Avatar

XML external entity (XXE) injection

2.9K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Reverse Shell bằng OpenSSL

226 0 0
-1
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.