Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

262 620 10 512.8K
Silver Content Creator
Avatar

Tấn công chiếm tài khoản bất kì trên webiste

1.8K 5 4
Avatar

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

448 1 3
  • Avatar
  • Avatar
5
Avatar

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

852 0 7
Avatar

Tìm hiểu và khai thác lỗi XXE

2.3K 3 0
9
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 1)

543 2 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

2.5K 9 8
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 1)

1.1K 1 9
Avatar

Bạn cần gì để có thể trở thành một hacker mũ trắng?

824 7 10
Avatar

Công nghệ Content Disarm and Reconstruction (CDR) - Những điều cơ bản nhất

337 0 0
4
Avatar

Khai thác subdomain takeover thông qua Azure

408 0 0
7
Avatar

Giới thiệu về Apache Dubbo và phân tích CVE 2019-17564

536 0 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

903 4 0
11
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.3K 11 0
6
Avatar

Tôi đã đánh cắp tên miền của MIT như thế nào?

1.3K 4 6
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

649 4 0
5
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

3.4K 2 6
Avatar

Java deserialization - Write up MatesCTF 2018 WutFaces

1.0K 0 9
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

1.5K 8 4
Avatar

PDF Export, cẩn thận với những input có thể truyền vào

491 6 0
16
Avatar

Lỗ hổng Java deserialization và những điều có thể bạn chưa biết

2.4K 3 10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.