Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

114 138 12

Sử dụng Burp Suite Intruder sao cho hiệu quả [Phần 1]

519 3 0
4

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

3.1K 5 7
18

OS Command Injection là gì, Command Injection có nguy hiểm không?, cần cực kỳ thận trọng đối với các lệnh OS gọi từ Website của bạn

957 0 0
3

Tạo vô vàn lệnh shell chiếm quyền truy cập bằng công cụ Shellpop trên Linux

743 4 2
7

Linux: broken permission and object lifetime handling for PTRACE_TRACEME - Chiếm quyền root hầu hết các máy chạy Linux

197 0 0
6

VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

175 1 0
5

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

882 10 3
19

Sử dụng PHP query string parser để qua mặt IDS, IPS và WAF

291 4 6
5

Cách ấn dữ liệu bí mật trong tệp hình ảnh hoặc âm thanh chỉ mất vài giây và vô cùng an toàn

434 2 2
7

Phần 9: SQL Injection

690 1 0
4

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

209 1 0
7

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

382 2 0
13

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

242 6 1
7

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

5.4K 46 1
24