Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

196 320 10
Avatar

[Write up] Vulnhub: Geisha - Leo quyền qua SUID

350 4 0
12
Avatar

Các cấu hình sai Nginx phổ biến khiến web server của bạn gặp nguy hiểm (Part 1)

1.3K 46 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
53
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 2)

496 8 1
 • Avatar
7
Avatar

OAuth 2.0 và vài vấn đề bảo mật liên quan (Phần 1)

1.6K 10 0
9
Avatar

[Write-up] Intigriti's December XSS Challenge 2020

453 3 1
 • Avatar
17
Avatar

OpenCRX: XXE to RCE

360 4 0
6
Avatar

[Hackthebox] Tabby and Doctors Writeups

283 1 0
2
Avatar

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.0K 7 0
9
Avatar

Hãy để việc fuzzing đơn giản hơn với Nuclei

599 1 0
4
Avatar

Khai thác lỗ hổng RCE trong Bassmaster

321 1 2
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Tự cài đặt mail server dùng cho pentest và các mục đích khác

779 13 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Khai thác Blind SQL injection

1.5K 4 0
3
Avatar

Burp Suite - "trợ thủ đắc lực" cho tester và pentester trong kiểm tra ứng dụng web

3.6K 13 1
 • Avatar
11
Avatar

Ứng dụng của ECC: Trao đổi khóa Diffie-Hellman

1.2K 2 0
8
Avatar

[Pentest Android] Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu :-?

1.9K 6 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Khai thác PHP Deserialization

508 2 0
1
Avatar

[Secure coding - Part 2] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

554 4 0
8
Avatar

[Secure coding - Part 1] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

1.2K 8 0
19
Avatar

Giới thiệu về Hệ mật trên đường cong Elliptic (ECC)

3.0K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

10 nguyên tắc thiết kế bảo mật khi phát triển phần mềm theo OWASP

1.9K 2 3
 • Avatar
 • Avatar
11
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.