Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

114 138 12

ASLR là gì và tại sao nó giúp hệ thống của chúng ta an toàn hơn?

399 3 2
11

Cài đặt iOS app thông qua sideloading

961 1 0
3

Phân loại ứng dụng di động

1.4K 3 4
8

Các tác vụ cơ bản khi test iOS

154 0 1
3

Web Cache Poisoning - "Reborn" by James Kettle

258 2 0
7

File Inclusion Vulnerability Exploit

453 1 0
3

Cẩn thận với mấy cái button để không thành nạn nhân của clickjacking

545 3 2
10

Server-side request forgery (SSRF)

311 1 3
3

Server-Side Template Injection

791 4 2
9

DRM là gì và cách DRM kiểm soát bản quyền số ?

1.6K 3 0
10

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

280 1 0
4

Hướng dẫn cài đặt VPN cho VPS - Outline VPN

1.5K 2 13
9

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit

832 10 1
14

⚠️ Hãy lưu ý trước khi sử dụng bất kì USB nào ☢️

268 1 3
7

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

562 0 0
3

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights

1.3K 10 6
14

Vì sao chúng ta thường sử dụng hệ Thập lục phân nhiều hơn hệ Thập phân ???

2.6K 2 0
11

Một số thuật toán sắp xếp cơ bản. Quick Sort có phải là thuật toán sắp xếp nhanh nhất?

1.1K 2 0
3

XSS Auditor là gì, hoạt động thế nào, và tại sao bị Google loại bỏ khỏi Chrome?

1.0K 4 1
11

Khai thác các lỗ hổng File Upload ( Phần 1 )

1.7K 4 0
10