Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

227 400 10 332632
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 3)

263 1 0
9
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite

714 6 0
11
Avatar

Phân tích CVE-2019-8942 của wordpress

427 1 11
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Phân tích và reproduce lỗi Pre-Auth NoSQL Injection lead to RCE trên Rocket.Chat 3.12.1

490 4 0
9
Avatar

Tấn công chiếm tài khoản bất kì trên webiste

1.6K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Phân tích CVE-2021-30128 Apache OFBIZ

392 1 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Phân tích CVE-2021-26295 Apache OFBIZ

743 0 7
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Tìm hiểu và khai thác lỗi XXE

1.7K 3 0
8
Avatar

Hướng dẫn tìm bug wordpress plugin (phần 1)

370 2 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Một vài thứ mình đang chạy trên RaspberryPi tại nhà của mình

1.2K 9 8
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 1)

850 1 9
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Bạn cần gì để có thể trở thành một hacker mũ trắng?

706 6 10
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Công nghệ Content Disarm and Reconstruction (CDR) - Những điều cơ bản nhất

246 0 0
4
Avatar

Khai thác subdomain takeover thông qua Azure

292 0 0
7
Avatar

Giới thiệu về Apache Dubbo và phân tích CVE 2019-17564

393 0 2
 • Avatar
5
Avatar

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

822 3 0
11
Avatar

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

1.2K 11 0
5
Avatar

Tôi đã đánh cắp tên miền của MIT như thế nào?

1.2K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

572 3 0
4
Avatar

Khai thác lỗ hổng File Upload trên php để up shell

2.4K 2 6
 • Avatar
 • Avatar
10
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.