Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

138 183 9

Tôi bị mất tiền rồi..., ngân hàng đền tiền tôi đi !!!

5.1K 8 20
32

Leo thang đặc quyền trong Windows - Windows Privilege Escalation #1: Service Exploits

801 3 1
12

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

264 2 0
3

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

1.3K 12 7
15

Dirsearch tool, scan web path

629 4 0
2

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #2: Using PATH Variables

443 2 0
7

[HTB Write-up] Magic

12 0 0
0

iOS Testing Setup

172 0 0
2

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

490 3 0
13

[HTB Write-up] Admirer

16 0 0
0

Do thám website: Web reconnaissance tools #2 - Sublist3r

256 3 1
4

Làm thế nào để RCE trên Windows từ Linux?

191 1 0
2

Truy tìm IP thật của server sử dụng dịch vụ Cloudflare

1.9K 13 0
12

Tạo 1 tool scan subdomains đơn giản với Python

656 5 0
6

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

590 2 0
3

iOS Security Architecture

201 1 0
2

Cài đặt công cụ kiểm thử iOS cơ bản cho Linux

175 2 0
4

AWS: Cluster, partition, và spread placement groups

307 0 0
6

Các phương thức Scaling trong AWS

232 0 0
5

Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản trên Windows (How do I switch users in Windows)?

387 0 2
3