Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

269 730 10 626.9K
Silver Content Creator
Avatar

Bạn đã biết cách xây dựng công cụ phân tích mã tĩnh C# cho riêng mình chưa? (P1)

552 3 0
8
Avatar

RCE với Dependency Confusion

3.3K 0 3
Avatar

THẢ MỒI - Chiêu trò LỪA ĐẢO qua mạng quen thuộc

4.1K 3 1
  • Avatar
23
Avatar

[Write up] HTB: BountyHunter - Khai thác lỗ hổng XXE

264 2 0
7
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 3

239 1 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

232 2 0
5
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 1

778 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 3)

527 12 6
Avatar

Một số mô hình an toàn thông tin

664 0 0
8
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 2)

499 14 8
Avatar

Code Exploit Server như Portswigger để khai thác web

3.7K 0 3
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Lỗ hổng Business logic trong bảo mật ứng dụng website

808 4 0
8
Avatar

Kiểm soát truy cập an toàn

1.1K 2 0
7
Avatar

Series tìm hiểu về các phần mềm độc hại xưa và nay (phần 1)

813 14 7
Avatar

[Write up] NahamCon CTF 2022: OTP Vault

291 1 0
5
Avatar

Tìm hiểu về Process Hollowing

659 3 0
4
Avatar

Bảo mật truy cập tài khoản đặc quyền trên cloud dành cho người mới bắt đầu.

320 4 0
5
Avatar

Share Libraries Hijacking trên Linux

304 4 0
5
Avatar

Cài đặt WSA (Windows Subsystem for Android) để sử dụng Android trên Windows - Cài đặt Android Emulator sao cho ngầu (part 2)

5.9K 2 1
  • Avatar
10
Avatar

Hăm hở tái hiện lại CVE-2022-0754 và cái kết

797 3 0
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.