Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

227 400 10 332632
Avatar

[Phân tích CVE] any23 (Phần 1)

200 0 0
4
Avatar

Phân tích một số lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng Rails [Phần 1]

487 2 0
6
Avatar

Phân tích lỗ hổng uploadfile trên Apache Ofbiz (CVE-2021-37608 bypass)

695 2 1
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu về lỗ hổng Clickjacking

1.3K 0 0
4
Avatar

[Write up] HTB: Knife - PHP 8.1.0 RCE

207 0 0
3
Avatar

DNSStager - Công cụ giúp bạn ẩn payload trong DNS

264 0 0
4
Avatar

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

193 0 0
3
Avatar

EC-Cube CMS và một số vấn đề bảo mật

489 3 0
6
Avatar

Khai thác lỗ hổng dựa trên chức năng quên mật khẩu

1.5K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Xác thực trong ứng dụng web và một vài lỗ hổng bảo mật liên quan

1.2K 0 0
6
Avatar

Think out of the box trong việc tìm kiếm lỗ hổng .NET deserialization

468 0 0
6
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

1.5K 6 1
 • Avatar
7
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 3)

468 0 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Một vài mẹo mà mình sử dụng với Burp Suite (phần 2)

558 2 0
7
Avatar

Nhập môn .NET deserialization

986 3 1
 • Avatar
10
Avatar

10 biện pháp bảo mật cho GitHub

942 1 0
7
Avatar

Phân tích CVE-2019-20042 WordPress và BuddyPress (phần 2)

361 0 0
2
Avatar

Bypass SSL Pinning cho thiết bị iOS

989 2 3
 • Avatar
 • Avatar
1
Avatar

iOS Custom URL Scheme và các vấn đề bảo mật liên quan

387 1 0
3
Avatar

Cài đặt môi trường Pentest Android trên Windows (Phần 2)

771 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.