Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

262 620 10 512.8K
Silver Content Creator
Avatar

Bug bounty writeup: Một vài lưu ý khi bắt đầu tham gia vào các nền tảng Bug bounty

2.4K 9 0
15
Avatar

Bug bounty writeup: Lỗ hổng Stored XSS và bug bounty đầu tiên đầy sóng gió

2.5K 9 1
  • Avatar
17
Avatar

FlipperZero - Trợ thủ đắc lực cho pentesters và geeks

5.2K 6 8
Avatar

Lộ SỐ TÀI KHOẢN ngân hàng, tôi đã mất TẤT CẢ!!!

4.4K 3 7
Avatar

Tìm hiểu cơ bản về Process Injection

1.9K 4 0
4
Avatar

Linux Lateral Movement - Leo "quyền ngang" trên Linux

1.6K 2 0
8
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không? (Phần 2)

2.4K 13 1
  • Avatar
14
Avatar

Bypass AppLocker trên Windows

1.1K 3 0
6
Avatar

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không?

3.2K 16 1
  • Avatar
19
Avatar

Leo thang đặc quyền thông qua Windows Access Token

1.0K 4 0
7
Avatar

Các phương pháp bypass AV cơ bản

1.6K 6 2
  • Avatar
  • Avatar
11
Avatar

ToolHub #2: Patch Android app bằng Android app với APK Editor Pro

591 1 0
7
Avatar

Bạn đã biết cách xây dựng công cụ phân tích mã tĩnh C# cho riêng mình chưa? (P2)

135 0 1
  • Avatar
4
Avatar

Bạn đã biết cách xây dựng công cụ phân tích mã tĩnh C# cho riêng mình chưa? (P1)

491 3 0
8
Avatar

RCE với Dependency Confusion

1.2K 0 3
Avatar

THẢ MỒI - Chiêu trò LỪA ĐẢO qua mạng quen thuộc

3.3K 3 1
  • Avatar
23
Avatar

[Write up] HTB: BountyHunter - Khai thác lỗ hổng XXE

227 2 0
7
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 3

205 1 0
6
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 2

196 2 0
5
Avatar

[Write-up] Nahamcon2022 CTF - Rev Challenges - Part 1

657 2 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.