Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

114 138 12

[Write up] EVABSv4 (Phần 1)

169 2 0
3

Khai thác lỗi Unrestricted File Upload và các kỹ thuật bypass

936 11 7
15

Dirsearch tool, scan web path

419 4 0
2

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #2: Using PATH Variables

322 2 0
7

iOS Testing Setup

122 0 0
2

Khai thác lỗ hổng để lấy được source code của dịch vụ Y của platform X

446 3 0
12

Do thám website: Web reconnaissance tools #2 - Sublist3r

180 3 1
4

Làm thế nào để RCE trên Windows từ Linux?

156 0 0
2

Truy tìm IP thật của server sử dụng dịch vụ Cloudflare

1.3K 11 0
11

Tạo 1 tool scan subdomains đơn giản với Python

522 5 0
6

[Write up] Owasp UnCrackable Level 1: luyện tập cơ bản về Hooking functions bằng Frida và chèn smali code

328 1 0
3

iOS Security Architecture

165 1 0
2

Cài đặt công cụ kiểm thử iOS cơ bản cho Linux

133 2 0
4

AWS: Cluster, partition, và spread placement groups

201 0 0
6

Các phương thức Scaling trong AWS

145 0 0
5

Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản trên Windows (How do I switch users in Windows)?

223 0 2
3

VPC Peering trong AWS và những điều cần lưu ý

325 1 0
5

[HTB Write-up] OpenAdmin

100 1 0
3

Bạn đã bao giờ nghe về "lỗ hổng" postMessage ?

2.1K 5 2
11

Jailbreaking cơ bản cho thiết bị iOS

197 2 0
3