Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

273 757 10 654.6K
Silver Content Creator
Avatar

Cài đặt iOS app thông qua sideloading

3.5K 2 0
5
Avatar

Phân loại ứng dụng di động

3.1K 4 4
Avatar

Các tác vụ cơ bản khi test iOS

535 1 1
 • Avatar
4
Avatar

Web Cache Poisoning - "Reborn" by James Kettle

764 3 1
 • Avatar
8
Avatar

File Inclusion Vulnerability Exploit

3.7K 1 0
7
Avatar

Cẩn thận với mấy cái button để không thành nạn nhân của clickjacking

737 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Server-side request forgery (SSRF)

2.5K 1 3
Avatar

Server-Side Template Injection

2.5K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

DRM là gì và cách DRM kiểm soát bản quyền số ?

7.8K 3 0
14
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao? (Phần 2)

2.9K 1 0
4
Avatar

Hướng dẫn cài đặt VPN cho VPS - Outline VPN

5.6K 2 15
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #1: Using SUID bit

4.7K 12 2
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

⚠️ Hãy lưu ý trước khi sử dụng bất kì USB nào ☢️

929 2 3
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

2 x (-2) = -4, còn máy tính nghĩ sao?

791 0 0
3
Avatar

Leo thang đặc quyền trong Linux - Linux Privilege Escalation #0: Using Sudo Rights

5.2K 15 6
Avatar

Vì sao chúng ta thường sử dụng hệ Thập lục phân nhiều hơn hệ Thập phân ???

8.4K 2 0
16
Avatar

Một số thuật toán sắp xếp cơ bản. Quick Sort có phải là thuật toán sắp xếp nhanh nhất?

13.7K 3 0
3
Avatar

XSS Auditor là gì, hoạt động thế nào, và tại sao bị Google loại bỏ khỏi Chrome?

1.3K 5 1
 • Avatar
12
Avatar

Khai thác các lỗ hổng File Upload ( Phần 1 )

4.3K 5 0
11
Avatar

CORS - Tiện lợi nhưng cũng lắm rủi ro

2.7K 12 1
 • Avatar
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.