Avatar

Sun* Cyber Security Team

Let's hack all the things!

195 315 10
Avatar

Sử dụng Burp Intruder sao cho hiệu quả [Phần 2]

470 2 0
4
Avatar

Sử dụng Burp Suite Intruder sao cho hiệu quả [Phần 1]

1.4K 3 0
5
Avatar

Cơ bản các bước tiếp cận để dịch ngược một game Unity

6.5K 7 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

OS Command Injection là gì, Command Injection có nguy hiểm không?, cần cực kỳ thận trọng đối với các lệnh OS gọi từ Website của bạn

1.9K 0 0
4
Avatar

Tạo vô vàn lệnh shell chiếm quyền truy cập bằng công cụ Shellpop trên Linux

1.3K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Linux: broken permission and object lifetime handling for PTRACE_TRACEME - Chiếm quyền root hầu hết các máy chạy Linux

300 0 0
6
Avatar

VulnHub CTF - symfonos: 1 - Vẫn là một vài plugin của Wordpress, cẩn thận khi sử dụng plugin bên Wordpress - SMTP - Từ LFI cho đến Remote Code Excecution

302 2 0
4
Avatar

Tấn công Prototype Pollution trên các ứng dụng NodeJS

1.1K 10 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
19
Avatar

Sử dụng PHP query string parser để qua mặt IDS, IPS và WAF

421 5 6
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Cách ấn dữ liệu bí mật trong tệp hình ảnh hoặc âm thanh chỉ mất vài giây và vô cùng an toàn

882 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Phần 9: SQL Injection

1.3K 1 0
4
Avatar

AceBearCTF 2019 - Better than Bach writeup

269 1 0
7
Avatar

[Write-up] meepwn contract - MEEPWN CTF Qualification Round 2018

455 2 0
13
Avatar

[SLIDE] Introduce To Some Common Cyber-Attack Vectors

270 6 1
 • Avatar
7
Avatar

Tất cả những thứ bạn cần biết về HTTP security headers

7.5K 56 1
 • Avatar
33
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.