Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

398 730 44 1.1M
Avatar

AdaBoost - Bước đi đầu của Boosting

932 1 1
 • Avatar
14
Avatar

Distance Measure trong Machine learning

1.1K 3 1
 • Avatar
11
Avatar

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

5.4K 7 1
 • Avatar
24
Avatar

Làm sao để trích xuất tính năng từ Dates bằng Python?

317 4 6
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

601 1 0
7
Avatar

Self-Attention Text Recognition Network

332 2 0
9
Avatar

DEMON - Momentum Decay cho mô hình NN

164 1 0
8
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

340 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tổng quan về Neural Machine Translation

906 0 0
9
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

1.4K 10 9
 • Avatar
 • Avatar
33
Avatar

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

857 0 0
2
Avatar

[Domain adaptation - P1] Tổng quan về kỹ thuật transfer learning và domain adaptation

893 0 1
 • Avatar
7
Avatar

Gradient Boosting - Tất tần tật về thuật toán mạnh mẽ nhất trong Machine Learning

8.5K 19 5
 • Avatar
 • Avatar
45
Avatar

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

859 0 1
 • Avatar
11
Avatar

Data visualization với Seaborn

2.0K 1 0
8
Avatar

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học) trong Deep Learning

2.4K 9 0
15
Avatar

Tạo dữ liệu cho bài toán OCR Tiếng Việt trong 5 bước.

1.3K 13 7
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Một số hàm mất mát sử dụng cho Object Detection

857 0 0
9
Avatar

Autocorrect

132 0 0
5
Avatar

Không còn đau đầu với thuật toán phức tạp vì đã có Google OR-Tools

1.7K 13 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.