Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

1.5K 1 0
11

Xử lí ảnh: thuật toán cân bằng histogram ảnh

7.7K 0 1
5

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

1.7K 4 1
10

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

9.9K 0 2
21

A Baseline Model for Hit-song prediction Of Zalo AI Challenge 2019

401 2 0
4

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

248 5 0
4

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

1.8K 10 7
35

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

838 9 4
22

Write-up cho bài "Loan Default Detection"

25 0 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

1.5K 2 11
19

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

2.0K 4 7
13

Tìm hiểu và xây dựng các hệ thống Chatbot trong thực thế

1.6K 11 2
15

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (2/2)

547 1 0
4

[GAN series-3] Tự sinh nhân vật Anime với Deep learning - GAN

765 2 2
9

[GAN series - 4] Những khó khăn khi train GAN và những kĩ thuật cải tiến train.

650 1 3
5

[GAN series-2] Tự sinh chữ viết tay với GAN

755 1 6
4

[GAN series-1] Cơ bản về GAN trong Deep learning

1.7K 0 1
7

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

8.7K 12 4
46

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

1.7K 4 0
9

Feature Engineering (Phần 5): Phương pháp nâng cao để xử lý dữ liệu dạng văn bản, phi cấu trúc (1/2)

432 3 0
9