Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

488 1349 45 1.6M
Silver Content Creator
Avatar

Giới thiệu về mô hình neural ODE

411 0 0
6
Avatar

Đôi dòng về Pseudo Labeling trong Machine Learning

894 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Tản mạn về Graph Convolution Networks (Phần 1)

2.8K 1 3
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 2)

1.0K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tìm hiểu về Autoencoder

3.0K 4 0
7
Avatar

Sinh dữ liệu với mô hình diffusion và mô hình dạng SDE tổng quát

1.7K 5 0
22
Avatar

Quantization với Pytorch (Phần 1)

1.4K 5 3
Avatar

[Paper Explain] Boosting masked Face recognition with Multi-task ArcFace

503 1 1
 • Avatar
5
Avatar

Imbalance Problem in Object Detection

586 2 0
13
Avatar

Sinh dữ liệu với mô hình dựa trên score

479 0 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Vision Transformer - An Image is Worth 16×16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale

1.3K 3 1
 • Avatar
15
Avatar

Knowledge Distillation – Chắt lọc tri thức từ những mô hình thành công

1.3K 8 0
16
Avatar

[Paper Explain] Lottery Ticket Hypothesis

373 2 0
9
Avatar

[Paper Explain] EFFICIENT MASKED FACE RECOGNITION METHOD DURING THECOVID-19 PANDEMIC

561 1 5
Avatar

Tổng quan về Face Anti-Spoofing - Bài toán chống giả mạo khuôn mặt

3.8K 14 3
Avatar

Phát hiện và xóa con dấu trong ảnh tài liệu bằng thư viện Stamp Processing

724 2 3
Avatar

Thư viện Table Reconstruction và bài toán tái cấu trúc bảng

1.4K 5 10
Avatar

MediaPipe: Live ML Solutions và ứng dụng vẽ bằng Hands Gestures

4.0K 6 1
 • Avatar
18
Avatar

Sơ lược về Deformable Convolution Networks

1.1K 2 1
 • Avatar
12
Avatar

Một ứng dụng nho nhỏ của giải thuật di truyền trong Reinforcement Learning - Sinh chuỗi tương tự

1.0K 5 3
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.