Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

398 730 44 1.1M
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

3.1K 7 8
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Giải thích cách thức mô hình hoạt động với Layer-Wise Relevance Propagation

228 2 5
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Noisy training cho Adversarial Defense

246 1 0
6
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

243 0 0
4
Avatar

Tool nhận dạng chữ tiếng Việt qua ảnh

1.0K 2 0
14
Avatar

Các giải thuật tìm kiếm thường được sử dụng trong Natural Language Generation

527 0 0
7
Avatar

Tìm kiếm từ đồng nghĩa và loại suy - Word Similarity and Analogy

299 6 0
11
Avatar

Thử áp dụng mô hình dịch máy vào bài toán tự động sửa lỗi tiếng Việt

1.2K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Cơ chế Attention và các hàm tính Attention Scoring

270 7 0
11
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

5.3K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

523 0 0
6
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

1.7K 10 1
 • Avatar
19
Avatar

Paraphrase text trên Python với Parrot

296 1 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về kiến trúc Transformer

1.1K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

304 0 1
 • Avatar
4
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 1)

6.2K 4 0
17
Avatar

Xây dựng mô hình Transformer cơ bản dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt

788 2 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Các kỹ thuật Dimensionality Reduction

1.9K 2 2
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tự động sửa lỗi chính tả với Symspell Correction

630 11 0
18
Avatar

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

1.5K 5 1
 • Avatar
18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.