Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

322 525 32
Avatar

Trích xuất thông tin bảng biểu cực đơn giản với OpenCV

1.4K 12 19
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Tấn công và phòng thủ bậc nhất cực mạnh cho các mô hình học máy

1.4K 0 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Encoding categorical features in Machine learning

292 2 0
6
Avatar

Con đường AI của tôi

7.2K 32 10
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
99
Avatar

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

714 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc mạng WPOD cho bài toán phát hiện biển số xe

1.0K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Xây dựng hệ thống Real-time Multi-person Tracking với YOLOv3 và DeepSORT

747 4 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Break Capcha bằng Deep learning

1.2K 5 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Entropy, Cross Entropy và KL Divergence

659 2 1
 • Avatar
12
Avatar

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

4.1K 7 28
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 2)

2.6K 4 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Đoán trọng âm tiếng Anh với machine learning - Tại sao không?

498 2 2
 • Avatar
 • Avatar
17
Avatar

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

1.4K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Rasa 2.0 có gì hot?

684 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

SORT - Deep SORT : Một góc nhìn về Object Tracking (phần 1)

5.6K 11 16
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Trích xuất thông tin từ chứng minh thư

7.1K 24 39
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
60
Avatar

Bacteria classification bằng thư viện fastai

321 0 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Tạo Dashboard đầu tiên với Tableau có khó không?

557 0 0
7
Avatar

A SOTA EEG-based Emotional Recognition with viewing and auditory stimuli

260 2 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

CenterNet: Keypoint Triplets for Object Detection - Hướng đi mới trong bài toán Object Detection

851 2 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.