Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

[Kaggle competition] Wheat detection - Nhận dạng lúa mì với FasterRCNN

929 1 1
6

[MaskRCNN] Các bước triển khai training model MaskRCNN cho bài toán segmentation

828 1 15
7

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

4.1K 18 4
41

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

291 0 2
6

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

2.7K 9 6
19

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

4.7K 2 1
8

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

565 4 0
9

A discussion of SSD Intuition

355 0 0
10

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

559 0 0
9

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

1.1K 1 1
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

1.0K 9 5
16

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

2.4K 1 1
12

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

3.1K 7 23
25

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

1.6K 12 2
30

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

4.8K 12 12
45

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

1.0K 14 8
23

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

1.6K 7 3
21

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

953 6 8
17

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

4.7K 10 9
22

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.6K 9 7
26