Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 726 44 1.1M
Avatar

[Paper Explain] - Hiểu về Skip Connection - một kĩ thuật "nhỏ mà có võ" trong các kiến trúc Residual Networks

1.2K 3 0
15
Avatar

[Paper Explain] What’s Hidden in a Randomly Weighted Neural Network? - Implement with PyTorch

373 1 0
7
Avatar

8 chiến thuật chống lại vấn đề mất cân bằng dữ liệu trong học máy

1.0K 4 6
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tìm hiểu về Machine learning Model Serving với BentoML

642 2 0
12
Avatar

TSM: 2D-CNN mang hiệu suất của 3D-CNN trong bài toán action recognition

428 4 0
12
Avatar

[Paper Explaination] V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation

229 8 0
9
Avatar

[Paper Explaination] A survey of loss functions for semantic segmentation

535 13 1
 • Avatar
15
Avatar

Scaling vs Normalization

1.2K 3 0
12
Avatar

Mô hình GANILLA cho bài toán Unpaired Image to Image Translation

260 1 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

3 cách để tạo một Keras model với TensorFlow 2.x

617 3 0
10
Avatar

Machine Learning Roadmap (2020)

907 8 0
15
Avatar

Segment hình ảnh máy bay từ vệ tinh sử dụng Unet

394 9 0
12
Avatar

[Paper Explained] TimeSformer: Are Transformers the Game-changer for Action Recognition?

340 4 0
14
Avatar

Đánh giá các mô hình học máy

4.2K 9 5
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Chuyển đổi mô hình học sâu về ONNX

1.9K 3 3
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

1.9K 4 7
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

1.0K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

899 6 3
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

1.1K 1 6
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

3.1K 7 8
 • Avatar
 • Avatar
29
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.