Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

543 1547 45 1.8M
Silver Content Creator
Avatar

GLiT: Neural Architecture Search for Global and Local Image Transformer

500 2 2
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Attention trong Seq2seq Model

817 2 1
 • Avatar
19
Avatar

Tất tần tật về Airflow (P1)

7.6K 12 4
 • Avatar
 • Avatar
24
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

769 3 0
12
Avatar

Trải nghiệm mệt mỏi khi thử training mô hình trên nhiều node (multi-node training)

1.2K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

[Paper Explain] Object Detection with Transfromer: DETR

651 1 1
 • Avatar
15
Avatar

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

1.2K 2 0
16
Avatar

SVTR NET - Lời giải hoàn hảo cho bài toán OCR ?

2.4K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
27
Avatar

Xây dựng workflow với Flyte

564 1 0
13
Avatar

[Paper Explain] Ứng dụng Semi-Supervised cho bài toán về Semantic Segmentation

704 2 0
14
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 2)

1.4K 2 0
13
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 1)

2.0K 4 0
17
Avatar

[Paper Explain] VoVNet - Backbone tiết kiệm điện năng cho Object Detection

865 1 3
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán Segmentation

1.1K 2 0
15
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

1.4K 4 0
15
Avatar

Explainable AI - Bạn có hiểu model của bạn không?

1.7K 8 5
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

[Paper Explain] Deep Learning on a Data Diet: Finding Important Examples Early in Training

290 3 0
9
Avatar

Tổng hợp kiến thức từ YOLOv1 đến YOLOv5 (Phần 3)

7.6K 6 5
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Tăng tốc thử nghiệm Object Detection với MMDetection

990 5 1
 • Avatar
14
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 3 - Self Supervised Representation Learning

923 3 0
12
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.