Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

485 1325 45 1.6M
Silver Content Creator
Avatar

[Paper Explain] YOLOv7: Sử dụng các "trainable bag-of-freebies" đưa YOLO lên một tầm cao mới (Phần 1)

5.3K 12 0
39
Avatar

Keyword Extraction: Giải pháp nhanh cho chọn lọc thông tin

1.4K 1 0
14
Avatar

[Paper Explain] Colonformer: mô hình SOTA thuần việt cho bài toán xử lý ảnh y tế

760 3 3
Avatar

GLiT: Neural Architecture Search for Global and Local Image Transformer

459 2 2
  • Avatar
  • Avatar
14
Avatar

Attention trong Seq2seq Model

619 2 0
19
Avatar

Tất tần tật về Airflow (P1)

5.3K 9 4
Avatar

[Paper Explain] Deformable DETR: Transformer kiểu mới cho bài toán Object Detection

663 3 0
12
Avatar

Trải nghiệm mệt mỏi khi thử training mô hình trên nhiều node (multi-node training)

1.1K 5 3
Avatar

[Paper Explain] Object Detection with Transfromer: DETR

503 1 1
  • Avatar
15
Avatar

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

978 2 0
15
Avatar

SVTR NET - Lời giải hoàn hảo cho bài toán OCR ?

2.2K 6 5
Avatar

Xây dựng workflow với Flyte

514 1 0
13
Avatar

[Paper Explain] Ứng dụng Semi-Supervised cho bài toán về Semantic Segmentation

650 2 0
12
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 2)

1.0K 1 0
12
Avatar

Bài toán phát hiện chữ (Text Detection) và mô hình DB (Phần 1)

1.7K 2 0
17
Avatar

[Paper Explain] VoVNet - Backbone tiết kiệm điện năng cho Object Detection

735 1 3
Avatar

[Paper Explain] SegFormer - Mô hình Transformer đơn giản, hiệu quả cho bài toán Segmentation

949 2 0
15
Avatar

[Paper Explain] Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows

1.0K 4 0
14
Avatar

Explainable AI - Bạn có hiểu model của bạn không?

1.5K 8 5
Avatar

[Paper Explain] Deep Learning on a Data Diet: Finding Important Examples Early in Training

272 2 0
9
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.