Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 725 44 1.1M
Avatar

Cleaning dữ liệu với một số package có sẵn, tại sao không nhỉ?

216 1 0
8
Avatar

[Paper Explain] Generalized Focal Loss V2: Learning Reliable Localization Quality Estimation for Dense Object Detection

130 0 0
5
Avatar

Prunning model với Tensorflow API

130 3 0
7
Avatar

[Paper Explain] Contrastive Learning for Label-Efficient Semantic Segmentation

276 2 0
9
Avatar

Vẫn là về Layer-Wise Relevance Propagation nhưng mà ít chữ hơn

171 1 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] YOLOX: đi ngược lại những người tiền nhiệm

973 2 4
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Tản mạn về Generative models (Part 1): Các mô hình Autoencoder (VAEs)

934 6 2
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 2)

352 0 0
6
Avatar

ONNX và Tensorflow

417 3 0
9
Avatar

[Paper Explain] YOLOR: Sự khởi đầu cho một xu hướng mới?

844 3 2
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Giới thiệu về Variational Autoencoder

321 4 0
8
Avatar

Tìm hiểu kiến trúc Text2Speech nổi danh một thời -Tacotron (Phần 1)

343 0 1
 • Avatar
8
Avatar

Một số package mà bạn nên thử để trực quan hóa dữ liệu

432 3 1
 • Avatar
15
Avatar

Bạn đã biết về Zero-shot Learning chưa?

634 2 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Một số kiến thức cơ bản về Text2Speech

899 5 0
14
Avatar

Learning rate - Những điều có thể bạn đã bỏ qua

1.1K 2 0
7
Avatar

Tản mạn về Graph Convolution Networks (Phần 2)

505 4 3
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

[Paper Explain] Reading Race: AI Recognises Patient's Racial Identity In Medical Images

221 0 1
 • Avatar
8
Avatar

[Paper Explain] Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data

179 0 0
4
Avatar

Giới thiệu về mô hình neural ODE.

207 0 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.