Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

323 526 32
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 1)

1.7K 1 0
15
Avatar

Xây dựng mô hình Transformer cơ bản dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt

440 1 0
9
Avatar

Các kỹ thuật Dimensionality Reduction

419 2 2
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Tự động sửa lỗi chính tả với Symspell Correction

380 9 0
16
Avatar

A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh

408 4 1
 • Avatar
10
Avatar

AdaBoost - Bước đi đầu của Boosting

348 1 1
 • Avatar
14
Avatar

Distance Measure trong Machine learning

422 2 1
 • Avatar
10
Avatar

Recurrent Neural Network: Từ RNN đến LSTM

658 4 1
 • Avatar
14
Avatar

Làm sao để trích xuất tính năng từ Dates bằng Python?

226 3 6
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Xây dựng mô hình dịch máy cho cặp ngôn ngữ Nhật - Việt

253 1 0
6
Avatar

Self-Attention Text Recognition Network

205 2 0
8
Avatar

DEMON - Momentum Decay cho mô hình NN

82 1 0
7
Avatar

Cơ chế mã hóa vị trí 2 chiều giải quyết bài toán nhận dạng nhiều dòng

241 0 2
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Tổng quan về Neural Machine Translation

342 0 0
9
Avatar

CenterNet - CenterTrack - TraDeS: Từ object detection đến multiple object tracking

922 8 8
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Hướng dẫn lưu video từ luồng camera sử dụng tkinter và opencv

290 0 0
2
Avatar

[Domain adaptation - P1] Tổng quan về kỹ thuật transfer learning và domain adaptation

396 0 1
 • Avatar
5
Avatar

Gradient Boosting - Tất tần tật về thuật toán mạnh mẽ nhất trong Machine Learning

2.9K 17 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
29
Avatar

Phân tích nội dung và tạo đám mây từ khóa (word cloud) từ đoạn văn bản tiếng Nhật

280 0 1
 • Avatar
11
Avatar

Data visualization với Seaborn

415 1 0
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.