Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

488 1349 45 1.6M
Silver Content Creator
Avatar

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

6.0K 16 0
29
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

11.4K 20 24
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

20.3K 23 5
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

6.2K 2 1
  • Avatar
6
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

2.9K 3 1
  • Avatar
10
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.7K 6 5
Avatar

[Data Analysis] Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc

41.2K 30 36
Avatar

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

28.2K 22 3
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 2

10.3K 12 9
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 1

20.0K 35 1
  • Avatar
37
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

6.4K 16 1
  • Avatar
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.