Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 718 44 1.1M
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

986 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

1.0K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

1.0K 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

2.1K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.9K 19 6
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

4.5K 15 0
26
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

10.4K 18 24
 • Avatar
 • Avatar
35
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

17.3K 19 5
 • Avatar
 • Avatar
50
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

5.4K 3 1
 • Avatar
5
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

2.4K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.6K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Data Analysis] Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc

37.5K 30 35
 • Avatar
 • Avatar
86
Avatar

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

24.1K 23 3
 • Avatar
 • Avatar
26
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 2

9.2K 12 9
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 1

17.1K 33 1
 • Avatar
28
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.7K 17 1
 • Avatar
15

Members List


Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar
Avatar

Technology stacks


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.