Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

323 526 32
Avatar

Chuyển đổi mô hình học sâu về ONNX

317 2 0
7
Avatar

Transfer Learning và bài toán Face Recognition

246 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Thử sử dụng Support Vector Machine để phân loại hạt thóc

503 4 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
11
Avatar

Video Understanding: Tổng quan

344 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Làm chủ Stacking Ensemble Learning

267 1 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

[Paper explained] Some Face Recognition Approaches: Facenet, ArcFace, CosFace

705 1 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Giải thích cách thức mô hình hoạt động với Layer-Wise Relevance Propagation

100 1 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Noisy training cho Adversarial Defense

162 1 0
6
Avatar

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

135 0 0
4
Avatar

Tool nhận dạng chữ tiếng Việt qua ảnh

784 2 0
14
Avatar

Các giải thuật tìm kiếm thường được sử dụng trong Natural Language Generation

316 0 0
6
Avatar

Tìm kiếm từ đồng nghĩa và loại suy - Word Similarity and Analogy

149 4 0
9
Avatar

Thử áp dụng mô hình dịch máy vào bài toán tự động sửa lỗi tiếng Việt

412 3 1
 • Avatar
6
Avatar

Cơ chế Attention và các hàm tính Attention Scoring

139 5 0
9
Avatar

Nhận diện khuôn mặt với mạng MTCNN và FaceNet (Phần 2)

1.1K 3 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

XÂY DỰNG MÔ HÌNH 1 PHA PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN NHIỀU DÒNG

328 0 0
6
Avatar

Chia sẻ kinh nghiệm thi chứng chỉ Tensorflow Developer Certificate

814 8 1
 • Avatar
16
Avatar

Paraphrase text trên Python với Parrot

181 1 3
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Tìm hiểu về kiến trúc Transformer

287 1 2
 • Avatar
 • Avatar
4
Avatar

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

165 0 1
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.