Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

140 143 25

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

763 0 1
6

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

866 6 5
13

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

613 0 0
8

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

2.7K 5 23
24

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

1.2K 10 2
29

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

3.3K 12 12
42

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

542 12 8
20

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

723 6 2
19

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

598 5 8
15

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

2.1K 9 6
20

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

1.2K 9 7
26

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

854 3 3
12

Rasa chatbot: Tăng khả năng chatbot với custom component và custom tokenization(tiếng Việt + tiếng Nhật)

1.1K 1 10
17

Image Retrieval với thư viện Facebook AI Similarity Search

484 2 4
16

Xử lý ngày tháng trong chatbot với Tiếng Việt

416 2 2
5

Lựa chọn những thuộc tính quan trọng nhất trong một tập dữ liệu

109 1 4
8

Sử dụng Rasa Custom Actions xử lý cuộc hội thoại cho chatbot

389 1 3
14

Cách kết nối Chatwork với Rasa, và 5 phút mặc niệm latency trên trời.

393 0 0
10

Tạo chatbot trên Chatwork tự động giải đáp thông tin về dịch COVID-2020

1.9K 21 8
63

Xử lý missing data trong Data analysis

656 2 0
8