Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

539 1510 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

Tối ưu quá trình huấn luyện với tf.data API

107 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Một số điểm cần lưu ý khi sử dụng Airflow - Phần 1

254 1 0
4
Avatar

[Paper Explain] RTMDet: YOLO của OpenMMLab

74 0 0
3
Avatar

[Paper explained] Non-local Neural Networks

49 0 0
2
Avatar

Cùng thiết lập Multi Node Cluster trong Hadoop 2.x nào!

53 0 0
3
Avatar

Graph execution và Eager execution trong Tensorflow

60 0 0
3
Avatar

Hướng đi nào cho những người làm AI trong kỉ nguyên của các Super Large Models?

751 3 1
  • Avatar
22
Avatar

Bóc trần hệ thống gợi ý của Twitter - một cú lừa ngày cá tháng tư???

2.0K 14 5
Avatar

Diffusion Models cơ bản - Phần 1

1.2K 10 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Hadoop thì có liên quan gì tới Big Data?

483 1 0
7
Avatar

[Paper Explain] Clustering trong Computer Vision: Hướng đi mới thay thế CNN và Transformer?

533 6 0
17
Avatar

Mean, Median, Variance, Standard Deviation với Python

524 0 0
7
Avatar

Học Data Analysis bắt đầu từ con số 0

325 2 0
10
Avatar

Data Analytics cho người mới bắt đầu như mình (Part cuối cho Beginners)

318 1 0
9
Avatar

Trải lòng sau khi đọc GPT-4 Technical Report của OpenAI - các bác nên đổi tên công ty đi

3.5K 10 9
Avatar

Data Analytics cho người mới bắt đầu như mình (Part 2)

358 2 0
6
Avatar

Data Analytics cho người mới bắt đầu như mình (Part 1)

635 0 2
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Chưa phân biệt được Database, Data warehouse và Data lake?

864 3 6
Avatar

Chập chững tìm hiểu về Data Science

479 1 0
13
Avatar

Tính chất của Self-Attention và Transformer trong Computer Vision

463 2 7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.