Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

397 725 44 1.1M
Avatar

Tìm hiểu 1 số mô hình Text-To-Speech (P1)

103 0 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Tóm tắt vài mô hình Text-To-Speech (p1) - Tacotron và Tacotron2

162 0 1
 • Avatar
7
Avatar

[ML System Design] Tổng quan về Machine Learning System Design

476 4 3
 • Avatar
 • Avatar
6
Avatar

Từ lý thuyết lượng tử đến Quantum Neural Network (phần 2) - Simple Quantum Neural Network

171 1 3
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Tô-pô và dữ liệu: Một cách để đánh giá mô hình sinh

206 1 0
7
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật làm tăng độ chính xác cho các mạng Object Detection

144 2 0
6
Avatar

Sử dụng Roboflow cho bài toán Object Detection đơn giản

150 0 0
4
Avatar

[Paper Explain] Cheaper Pre-training Lunch: An Efficient Paradigm for Object Detection

98 0 0
6
Avatar

[Paper Explain] A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations

144 0 0
11
Avatar

[Paper Explain] Two-phase training mitigates class imbalance for camera trap image classification with CNNs

65 0 0
4
Avatar

Receptive field là gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với CNN?

366 1 0
11
Avatar

Bộ đôi anh em nhà Fast Speech: Ông vua mới kế vị Tacotron ? (Phần 2)

165 0 4
 • Avatar
 • Avatar
5
Avatar

Bộ đôi anh em nhà Fast Speech: Ông vua mới kế vị Tacotron ? (Phần 1)

182 1 0
8
Avatar

Conda virtual environment: thực hành, làm việc với AI nói riêng một cách hiệu quả

295 1 0
6
Avatar

Tổng quan về Self-supervised representation learning (học tự giám sát)

335 1 0
13
Avatar

Sau khi bỏ được anchor, trong tương lai object detection sẽ bỏ được hoàn toàn NMS?

379 2 0
6
Avatar

Sinh ảnh cùng với MixNMatch: độ chân thực đến đáng gờm

239 1 0
5
Avatar

[Paper Explain] Thủ thuật cho các mạng CNN trong Classification

322 2 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Làm gì khi mô hình học máy thiếu dữ liệu có nhãn - Phần 1 - Tổng quan về Active Learning

890 8 0
22
Avatar

[Paper Explain] JoJoGAN for One Shot Face Stylization

112 0 2
 • Avatar
 • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.