Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 327 24

Tìm hiểu CuPy

248 0 3
7

Multi Task Learning - Một Số Điều Bạn Nên Biết

598 2 3
7

Tự động điều chỉnh siêu tham số với Optuna và Pytorch

259 0 1
4

GraphRel: A way of using graph neural network for relation extraction, pros and cons.

121 0 1
8

Programming Language Detection: Phát hiện ngôn ngữ lập trình dễ hay khó ???

579 3 5
13

[Deep Learning][Optimization] Neural Network Compression - All essential things You Need!

571 4 3
11

Điều gì tạo nên siêu AI cờ vây AlphaGo Zero?

658 3 3
9

Image Stitching - thuật toán đằng sau công nghệ ảnh Panorama

1.8K 2 2
17

Multi-label classification cho bài toán tag predictions

422 3 0
6

Xây dựng hệ thống tìm kiếm hình ảnh

748 1 0
10

Nhận dạng tiếng Việt cùng với Transformer OCR

2.4K 5 3
18

TransformerXL - Leverage Transformer For Language Modeling

180 1 2
6

[B5'] Shake-Shake Regularization and Shake-Drop Regularization for Deep Residual Network

127 0 1
4

Chúng ta bảo vệ các mô hình Deep learning như thế nào?

697 3 7
16

Simple Node classification GNN

216 2 1
11

Giới thiệu về Rasa Retrieval Actions

246 0 3
10

Computer Vision for object tracking

1.2K 0 2
13

Định train ML/DL model nhưng không biết chọn tham số? Bayesian Optimization!

561 6 0
16

Bài toán trích xuất thông tin từ văn bản - Phần I

483 4 0
10

Hướng dẫn tất tần tật về Pytorch để làm các bài toán về AI

1.8K 0 0
11