Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Unit @Sun* Asterisk .Inc

62 64 19

Giải mã các công nghệ sử dụng trong hệ thống Sun* Room Booking

490 6 2
36

U-net : Kiến trúc mạnh mẽ cho Segmentation

465 0 1
6

Áp dụng model Machine learning vào bài toán phân khúc khách hàng

791 3 0
4

Xử lý ảnh : Erosion, Dilation, Opening, Closing

210 1 0
10

[Model Optimization] Tối ưu hóa model với OpenVINO toolkit - Model Optimization with OpenVINO toolkit

295 2 1
8

Tìm hiểu về YOLO trong bài toán real-time object detection

1.3K 0 1
10

RaLSGAN cho bài toán Motorbike Generator trong cuộc thi Zalo Challenge

121 3 0
1

Ông Toằn Vi Lốc - Bí kíp võ công để tạo mô hình siêu siêu nhỏ li ti với độ chính xác khổng lồ

1.0K 7 6
29

Làm thế nào để dùng một model cho nhiều công chuyện?

635 9 4
20

Write-up cho bài "Loan Default Detection"

24 0 0
0

Compression model: Áp dụng các kỹ thuật nén để tăng hiệu năng sử dụng các mô hình deep learning(Phần 1)

478 1 4
12

Xây dựng ứng dụng realtime tự động nhận diện khuôn mặt

602 2 3
8

[AI Interview] 12 câu hỏi phỏng vấn Deep Learning siêu hay không thể bỏ qua

3.1K 10 2
30

Generative adversarial networks(GAN) và ứng dụng của nó trong deepfakes

580 1 0
4

Sử dụng Tensorflow API cho bài toán Object Detection

1.5K 2 2
9

Ông Toằn Vi Lốc - Ứng dụng Deep Learning tự động tạo kho nhạc beat karaoke siêu to khổng lồ

3.5K 17 12
48

Xác suất thống kê ứng dụng trong việc đổ công sức vào một mối quan hệ...

988 4 6
23

[Deep Learning] Chẩn đoán bệnh võng mạc đái tháo đường với Deep Learning - Diabetic Retinopathy Kaggle Competition

733 3 5
16

Bài học rút ra từ sự thất bại của các dự án AI Proof of Concepts

999 7 0
22

Separable Convolutions - Toward realtime object detection applications

143 0 0
4