Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

539 1511 45 1.7M
Silver Content Creator
Avatar

Một Số Lưu Ý Khi Đọc Research Paper Cho Người Mới

8.4K 27 4
Avatar

Lược sử một số tên gọi trong Machine Learning & Deep Learning

738 0 2
  • Avatar
  • Avatar
6
Avatar

Transformers - "Người máy biến hình" biến đổi thế giới NLP

14.3K 25 8
Avatar

Haar Cascade là gì? Luận về một kỹ thuật chuyên dùng để nhận biết các khuôn mặt trong ảnh.

17.1K 6 1
  • Avatar
14
Avatar

[AICrowdChallenge] Food Recognition - Nhận biết đồ ăn với Deep Learning?

1.5K 4 1
  • Avatar
10
Avatar

A discussion of SSD Intuition

1.0K 4 1
  • Avatar
16
Avatar

[Deep Learning] Visual Saliency Prediction with Contextual Encoder-Decoder Network!

1.3K 0 0
9
Avatar

[Paper explain] - YOLACT - Real-time Instance Segmentation

2.4K 2 1
  • Avatar
9
Avatar

[Deep Learning]: Break 1 hệ thống captcha dễ hay khó?

2.2K 9 6
Avatar

[MaskRCNN] Các bước triển khai Mask R-CNN cho bài toán Image Segmentation

9.8K 6 1
  • Avatar
21
Avatar

Trí tuệ nhân tạo đánh đánh giá độ đẹp trai, xinh gái của bạn ra sao...??? - Xây dựng Model Deep Learning cho bài toán Beauty Evaluate

3.9K 8 23
Avatar

[Paper Explain][Segmentation] Tóm tắt nội dung và implement paper BiSeNet với PyTorch

3.0K 14 2
  • Avatar
36
Avatar

Tại sao mạng tích chập lại hoạt động hiệu quả?

7.8K 18 12
Avatar

Recommendation System: Từ con số 0 đến hoàn chỉnh có gì?

4.0K 15 8
Avatar

Sự khác nhau giữa Linear Classification và Linear Regression? Tất cả những gì bạn cần biết về 2 mô hình cơ bản nhất ML.

4.5K 8 3
Avatar

Tìm hiểu về class activation maping - Tại sao các mạng thần kinh lại đưa ra quyết định như vậy?

2.4K 10 8
Avatar

[Deep Learning] Thiết kế module OCR cho bài toán nhận diện chữ cổ Nhật Bản - Building OCR module for Kuzushiji recognition

12.2K 14 9
Avatar

Giải trí mùa corona - Ứng dụng Deep Learning tự động chơi game oản tù tì với deeplearn.js

2.3K 8 7
Avatar

Hiểu Rasa qua quy trình xây dựng một chatbot giúp bạn trả lời câu hỏi: "Hôm nay ăn gì?"

13.6K 7 10
Avatar

Rasa chatbot: Tăng khả năng chatbot với custom component và custom tokenization(tiếng Việt + tiếng Nhật)

10.4K 5 18
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.