Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

330 545 33
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

15.1K 19 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
46
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

4.9K 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.9K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.5K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Data Analysis] Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc

35.9K 30 35
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

21.0K 22 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 2

8.4K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
14
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 1

15.4K 32 1
 • Avatar
27
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.2K 17 1
 • Avatar
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.