Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

321 523 32
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 6 - Softmax Classification MNIST

986 4 1
 • Avatar
7
Avatar

Xây dựng hệ thống gợi ý đơn giản cho ... website Viblo!

4.0K 20 7
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Xây dựng mô hình không gian vector cho Tiếng Việt

16.1K 16 22
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
43
Avatar

Xây dựng chương trình tóm tắt văn bản (tiếng Việt) đơn giản với Machine Learning

10.6K 42 67
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
68
Avatar

Hướng dẫn Tensorflow cơ bản - Phần 5 - Binary Classification MNIST

874 2 0
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 4 - Housing Data Processing

948 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản - Bài 3 - Eager Executing trong Linear Regression

978 2 1
 • Avatar
8
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow cơ bản - Phần 2 - Linear Regression

1.9K 5 2
 • Avatar
 • Avatar
10
Avatar

Hướng dẫn tự học Tensorflow Cơ bản Phần 1 - Basic data types and Operators

5.8K 19 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

3.5K 13 0
22
Avatar

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

9.2K 18 24
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
34
Avatar

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

14.4K 18 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
44
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

4.7K 2 1
 • Avatar
5
Avatar

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.8K 3 1
 • Avatar
9
Avatar

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.5K 5 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
28
Avatar

[Data Analysis] Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc

35.4K 29 34
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
83
Avatar

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

19.8K 22 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 2

7.9K 11 9
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
12
Avatar

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 1

14.2K 28 1
 • Avatar
23
Avatar

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

5.1K 17 1
 • Avatar
15
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.