Avatar

Sun* AI Research Team

We're AI Research Team of R&D Lab @Sun Asterisk .Inc

211 335 24

Deploy mô hình Deep Learning lên production một cách đơn giản

2.8K 11 0
19

Chấm phiếu điền trắc nghiệm bằng OpenCV và Deep Learning

7.9K 18 24
32

Một vài hiểu nhầm khi mới học Machine Learning

11.6K 13 3
30

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 3

4.1K 2 1
5

Ứng dụng Deep Learning xây dựng bộ dịch Tiếng Việt mới về Tiếng Việt cũ

1.6K 3 1
9

Thay đổi cách viết Tiếng Việt - là dân công nghệ thì không phải sợ

1.4K 5 5
27

[Data Analysis] Phân tích dữ liệu xổ số miền Bắc

33.0K 28 32
79

Ứng dụng thuật toán Naive Bayes trong giải quyết bài toán chuẩn đoán bệnh tiểu đường

17.0K 20 3
20

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 2

7.0K 11 9
12

Làm thế nào để xây dựng một Recommender System (RS) - Phần 1

12.3K 28 1
21

So sánh các mô hình dự đoán trong bài toán nhận dạng khuôn mặt và ví dụ thực tế

4.5K 16 1
14