Avatar

NETKO Solution

https://jp.netko-solution.com

■ソフトウェア受託開発 ■DXオフショア ・DXコンサルティング ・ラボ型開発 ・ Webサービス・アプリ 開発 ・ AWSクラウド構築 ■ベトナムIT法人設立支援&組織コンサル

24 7 5 118.9K
Avatar

AWS認定を持っておけば – よりスキルの高い開発者になれるはず

46 0 0
1
Avatar

AWSとAlibaba Cloud、ビジネスにより大きな価値をもたらすのか?

45 0 0
2
Avatar

ChatGPT の Fine-tuning API - 企業への人工知能の革命

127 0 0
1
Avatar

2023年に日本市場でのChatGPTの人気

Mayfest2023 ChatGPT AI
74 0 0
2
Avatar

Những điều mình học được sau 3 năm làm CTO công ty công nghệ

5.1K 25 9
Avatar

Rubber Ducking – Kỹ thuật Debug thượng thừa

5.3K 10 4
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 2

1.8K 13 2
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Triển khai lên Production làm sao cho nuột – Phần 1

2.3K 14 0
8
Avatar

Lựa chọn Golang cho dự án tiếp theo

4.5K 8 3
Avatar

Những nguồn tham khảo khi học PHP theo Level.

2.2K 27 14
Avatar

Bàn về Mindset và Toolset trong phát triển phần mềm

1.0K 3 1
  • Avatar
6
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P7

7.0K 2 3
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P6

3.5K 0 0
2
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P5

4.7K 0 0
5
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P4

6.4K 0 1
  • Avatar
3
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P3

7.5K 1 8
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P2

6.8K 3 1
  • Avatar
3
Avatar

Các phương pháp học từ vựng tiếng Anh cho Coder

1.7K 6 5
Avatar

Các cấp độ của nghề làm Web

3.9K 19 0
21
Avatar

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên với Python - P1

18.1K 11 4
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí