Avatar

Avengers Group

We are Avengers of things we join!

56 89 35

Semantic Versioning

527 4 1
23

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

174 2 2
1

Django: Đưa URL vào "khuôn khổ"

919 2 0
3

Tối ưu hóa truy vấn CSDL với Django

363 1 0
2

Một số cách sử dụng JSX trong React

104 0 0
2

Một số tips, tricks giúp code python của bạn sạch đẹp hơn

597 4 0
5

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

180 0 0
1

Django: Giải quyết bài toán N+1 query với Eager Loading

382 0 0
2

Một số kĩ thuật load script giúp cải thiện tốc độ load trang

260 1 1
7

Tại sao jK8v!ge4D lại không phải là một password tốt?

2.2K 3 1
14

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

1.6K 3 0
14

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

886 1 12
8

Khám phá những công nghệ được sử dụng trong Facebook giao diện mới

5.2K 12 4
29

Xử lý số thập phân với độ chính xác cao trong PHP

467 2 1
5

Giải quyết bài toán "slow query" trong MySQL.

4.6K 19 5
16

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

141 1 0
4

9 Github repo phổ biến và hữu ích dành cho web developer

1.1K 16 1
13

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

3.7K 12 2
12

Làm game Sudoku đơn giản bằng Vue.js

882 6 6
14

Cài đặt thuật toán gợi ý sản phẩm NBCF

246 1 0
3

Members List


Technology stacks