Avatar

Avengers Group

We are Avengers of things we join!

55 127 35
Avatar

Semantic Versioning

1.4K 7 1
 • Avatar
30
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

503 3 3
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
2
Avatar

Django: Đưa URL vào "khuôn khổ"

1.3K 3 0
3
Avatar

Tối ưu hóa truy vấn CSDL với Django

888 3 0
3
Avatar

Một số cách sử dụng JSX trong React

401 0 0
3
Avatar

Một số tips, tricks giúp code python của bạn sạch đẹp hơn

984 7 1
 • Avatar
6
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

408 0 0
1
Avatar

Django: Giải quyết bài toán N+1 query với Eager Loading

568 0 1
 • Avatar
2
Avatar

Một số kĩ thuật load script giúp cải thiện tốc độ load trang

536 1 1
 • Avatar
9
Avatar

Tại sao jK8v!ge4D lại không phải là một password tốt?

2.3K 3 1
 • Avatar
15
Avatar

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

3.1K 5 1
 • Avatar
18
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

1.4K 1 12
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
8
Avatar

Khám phá những công nghệ được sử dụng trong Facebook giao diện mới

5.5K 13 4
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Xử lý số thập phân với độ chính xác cao trong PHP

869 2 1
 • Avatar
6
Avatar

Giải quyết bài toán "slow query" trong MySQL.

5.2K 22 5
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
18
Avatar

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

235 1 0
4
Avatar

9 Github repo phổ biến và hữu ích dành cho web developer

1.2K 16 1
 • Avatar
14
Avatar

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

6.2K 14 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Làm game Sudoku đơn giản bằng Vue.js

1.5K 6 6
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
15
Avatar

Cài đặt thuật toán gợi ý sản phẩm NBCF

676 1 0
5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.