Avatar

Avengers Group

We are Avengers of things we join!

52 236 35 240.8K
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

1.1K 3 3
Avatar

Django: Đưa URL vào "khuôn khổ"

2.2K 3 0
4
Avatar

Tối ưu hóa truy vấn CSDL với Django

1.9K 4 0
3
Avatar

Một số cách sử dụng JSX trong React

1.2K 0 0
3
Avatar

Một số tips, tricks giúp code python của bạn sạch đẹp hơn

2.2K 8 1
  • Avatar
7
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

769 0 0
2
Avatar

Django: Giải quyết bài toán N+1 query với Eager Loading

891 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Một số kĩ thuật load script giúp cải thiện tốc độ load trang

1.3K 2 1
  • Avatar
9
Avatar

Tại sao jK8v!ge4D lại không phải là một password tốt?

2.5K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
15
Avatar

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

4.9K 7 2
  • Avatar
  • Avatar
21
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

2.4K 2 12
Avatar

Khám phá những công nghệ được sử dụng trong Facebook giao diện mới

5.9K 13 4
Avatar

Xử lý số thập phân với độ chính xác cao trong PHP

1.3K 2 1
  • Avatar
6
Avatar

Giải quyết bài toán "slow query" trong MySQL.

6.7K 30 5
Avatar

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

308 1 0
4
Avatar

9 Github repo phổ biến và hữu ích dành cho web developer

1.5K 17 1
  • Avatar
15
Avatar

Làm game Sudoku đơn giản bằng Vue.js

2.2K 6 6
Avatar

Cài đặt thuật toán gợi ý sản phẩm NBCF

1.3K 1 0
5
Avatar

Xây dựng một trang web xinh đẹp với Angular 8 - Hướng dẫn từ A tới Z (phần cuối)

4.9K 3 0
5
Avatar

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

2.8K 13 5
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.