Avatar

Avengers Group

We are Avengers of things we join!

55 116 35

Semantic Versioning

840 6 1
25

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

346 2 2
2

Django: Đưa URL vào "khuôn khổ"

1.1K 3 0
3

Tối ưu hóa truy vấn CSDL với Django

606 3 0
3

Một số cách sử dụng JSX trong React

205 0 0
2

Một số tips, tricks giúp code python của bạn sạch đẹp hơn

755 4 0
5

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

307 0 0
1

Django: Giải quyết bài toán N+1 query với Eager Loading

460 0 1
2

Một số kĩ thuật load script giúp cải thiện tốc độ load trang

398 1 1
8

Tại sao jK8v!ge4D lại không phải là một password tốt?

2.3K 3 1
14

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

2.4K 5 1
17

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

1.2K 1 12
8

Khám phá những công nghệ được sử dụng trong Facebook giao diện mới

5.4K 13 4
30

Xử lý số thập phân với độ chính xác cao trong PHP

707 2 1
5

Giải quyết bài toán "slow query" trong MySQL.

4.9K 19 5
18

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

165 1 0
4

9 Github repo phổ biến và hữu ích dành cho web developer

1.2K 16 1
13

Tôi đã bắt đầu học DevOps như thế nào. Phần 1: Khái niệm và lộ trình

5.0K 13 2
12

Làm game Sudoku đơn giản bằng Vue.js

1.2K 6 6
14

Cài đặt thuật toán gợi ý sản phẩm NBCF

397 1 0
3