Avatar

Avengers Group

We are Avengers of things we join!

52 385 35 276.5K
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 3): Cấu hình Github và Deploy bằng cơm

1.6K 5 3
 • Avatar
 • Avatar
3
Avatar

Django: Đưa URL vào "khuôn khổ"

2.7K 3 0
4
Avatar

Tối ưu hóa truy vấn CSDL với Django

2.7K 4 0
5
Avatar

Một số cách sử dụng JSX trong React

2.0K 0 0
4
Avatar

Một số tips, tricks giúp code python của bạn sạch đẹp hơn

3.4K 9 1
 • Avatar
7
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 2): Cài đặt các thành phần cần thiết để chạy PHP Application

1.0K 0 0
2
Avatar

Django: Giải quyết bài toán N+1 query với Eager Loading

1.0K 2 1
 • Avatar
3
Avatar

Một số kĩ thuật load script giúp cải thiện tốc độ load trang

2.1K 3 1
 • Avatar
10
Avatar

Tại sao jK8v!ge4D lại không phải là một password tốt?

2.6K 3 2
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Session của tôi đâu? Laravel đã xử lý ma giáo với việc đăng nhập như thế nào ?

6.0K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
21
Avatar

Deploy với Ubuntu VPS (Phần 1): Làm thế nào để có VPS cho riêng mình?

3.2K 2 12
 • Avatar
 • Avatar
9
Avatar

Khám phá những công nghệ được sử dụng trong Facebook giao diện mới

6.1K 13 4
 • Avatar
 • Avatar
32
Avatar

Xử lý số thập phân với độ chính xác cao trong PHP

1.7K 2 1
 • Avatar
6
Avatar

Giải quyết bài toán "slow query" trong MySQL.

7.6K 31 5
 • Avatar
 • Avatar
25
Avatar

Học cách dùng gem Ruby-progessbar: Thư viện hiển thị progress bar trong Ruby

365 1 0
4
Avatar

9 Github repo phổ biến và hữu ích dành cho web developer

1.8K 18 1
 • Avatar
17
Avatar

Làm game Sudoku đơn giản bằng Vue.js

2.7K 6 7
 • Avatar
 • Avatar
16
Avatar

Cài đặt thuật toán gợi ý sản phẩm NBCF

1.8K 2 0
6
Avatar

Xây dựng một trang web xinh đẹp với Angular 8 - Hướng dẫn từ A tới Z (phần cuối)

5.7K 3 0
5
Avatar

[Devops] CI/CD cùng CircleCI và Deployer cho dự án Laravel

3.2K 14 5
 • Avatar
 • Avatar
14
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.