Play Video Youtube with XCDYouTubeKit and other quality

615 0 3
0

Core Data Migration using MagicalRecord

611 1 0
0

Prezi - Công cụ thuyết trình chuyên nghiệp

2.7K 2 1
0

Sentry Logging cho Rails

491 1 0
0

Sử dụng Redis trong Laravel

3.7K 1 2
4

Giới thiệu về framework mã nguồn mở Apache Hadoop

4K 3 1
-1

Ví dụ đơn giản về Random có trọng số với PHP

795 2 0
0

Swift vs Objective C (part 1)

497 1 0
0

[CakePHP] Tìm hiểu Uploader plugin (P3)

103 0 1
0

Design pattern trong PHP (phần 1)

6.6K 12 3
2

Authentication in Laravel 4

509 0 0
0

Xây dựng JSON Web APIs với ASP.NET MVC 4 và ASP.NET Web API

3.5K 1 1
0

Tìm hiểu chung về Symfony Phpunit test

252 1 0
1

Scope và Closure trong Javascript

1.1K 4 1
3

Thay đổi phương pháp lấy thông tin location từ iOS8

68 0 0
0

Tạo app hiệu ứng ảnh đơn giản với OpenCV

1.2K 1 0
0

Bắt đầu với Sprite Kit

939 0 0
0

MySQL Query (phần 3)

791 3 0
0

Cách tạo một ứng dụng chạy video trên Android application

2.4K 2 9
-1

Tìm Hiểu Quy trình kiểm tra phần mềm

1.4K 4 0
0