Việc một Tester hoặc một Dev giao tiếp với những người khác quan trọng như thế nào?

190 1 0
0

Top 7 xu hướng Game Mobile năm 2016

146 1 0
0

Giao tiếp trong nhóm và kiểm thử độc lập

271 0 0
1

Phương pháp kiểm thử trang web thương mại điện tử

1.2K 4 0
0

Kiểm thử Game trên Mobile

756 0 1
2

Test tự động - khi nào và vì sao sử dụng?

91 2 0
0

Giới thiệu một số cú pháp truy vấn của calabash

77 0 0
0

Tìm hiểu về Form/HTML trong Laravel 5

1.8K 2 2
1

What’s New in jQuery 3.0 and How to Use It

93 1 0
0

PhpStorm Tips and Tricks

1.9K 6 1
5

HTTPRequest trong Unity

253 0 0
0

Kết nối với cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Ruby on Rails

1.9K 1 0
6

Luận về UI trên smartphone : tại sao việc liên tục thêm chức năng sẽ phá hỏng một ứng dụng?

837 7 4
8

How to get full Search form in theme Adventure tours

38 0 0
0

Android Material Design Specification!

569 2 3
2

Chuyển đổi từ postal_code thành address

114 5 0
7

Vài thủ thuật nhỏ khi dùng javascript

437 16 0
4

Sử dụng Decision Table technique để viết Test Case cho các ứng dụng kinh doanh phức tạp (part 1)

1.4K 6 1
1

Ba bước để khắc phục vấn đề về encoding trong Ruby

141 1 0
0

Những điểm khác nhau quan trọng giữa Python 2.x và Python 3.x

405 1 0
2