Giới thiệu về Scrum - Một phương pháp Agile

581 1 0
0

Web Design Trend for 2016 : The Good, The Bad and The Ugly ( Part 1: The Good)

137 1 0
3

8 xu hướng thiết kế logo 2016

257 2 0
4

Tản mạn về Repository Design Pattern ( trong laravel )

1.5K 3 2
13

Bắt đầu Học Android Với Việc Tạo App ToDoList (Phần 1)

428 2 0
4

Python is Now the Most Popular Introductory Teaching Language at Top U.S. Universities (Translated Article)

172 0 0
2

Tìm hiểu và cách sử dụng sidekiq và sidetiq

971 2 1
1

Tìm hiểu SQLite trong Android

2.9K 0 0
2

Different Ways to Set Attributes in ActiveRecord (Rails 4)

324 7 0
5

Hiểu biết cơ bản về Builder pattern

4.5K 3 0
1

Tìm Hiểu AngularJS - SQL - DOM (P7)

142 1 0
0

Requesting Permissions trên android M

470 2 0
0

Thiết lập quảng cáo sử dụng goole admod trên iOS

211 0 0
1

Các Ngôn Ngữ Lập Trình Có thể Bạn không biết

543 0 1
1

Tìm hiểu về Monkey Testing trong kiểm thử phần mềm

1.9K 1 0
0

test specification step by step

1.1K 3 0
1

SqlAlchemy trong python (part 3)

238 1 0
0

Custom trình duyệt video sử dụng AVPlayer-AVFoundation

531 1 0
1

Non-Relational SQL ( MongoDB ) với Python và Django

793 1 0
0

PHP Multithreading

1.2K 1 1
4