Khi nào cần lưu trạng thái trong Activity

1.2K 1 0
1

DevOps là gì ? Phần I

1.3K 4 0
0

Cách hiển thị thời gian cập nhật ( RELATIVE TIMESTAMPS ) trong rails

108 0 0
0

Free App Chat with PubNub and AngularJS - Part 1

174 0 0
0

Tìm hiểu về middleware trong ExpressJS

6.9K 6 3
9

Viết tài liệu cho Restful API

978 6 0
4

Parse dữ liệu XML dung lượng lớn với XMLParser trong Swift 3.0

421 0 0
0

Lambda expression

80 1 2
1

Sử dụng PHP Generators trong cải thiện hiệu năng của ứng dụng web

2.2K 8 1
8

C# advanced-Part 2: Delegate, Anonymous Method and Lambda Expression

473 1 0
0

C# advanced-Part 1: Introduction

135 1 0
1

Đa ngôn ngữ(Localization-L10n) trong ứng dụng web với Laravel

3.7K 11 3
8

Delegate in rails

977 3 1
3

MV* Framework

88 0 0
0

Upload image by carrierwave && server khác

167 1 0
-1

Functional Programming in ES6

205 2 0
2

Cơ bản về ruby on rails part 2

134 1 0
0

Newbies’ Guide To iOS Callbacks

106 1 0
1

AngularJS Unit Testing

45 0 0
0

Scope trong rails

1.6K 2 0
1