Laravel Elixir và sử dụng bower (Phần 2: Làm việc với Stylesheets)

301 1 0
0

Eloquent Relationships in Laravel 5.3 (Chap 3)

853 6 0
2

Tìm hiểu về UIPresentationController: tạo custom present cho UIViewController

322 1 0
0

Phân loại so sánh bằng và cách nối chuỗi trong Ruby

405 1 0
1

Làm thế nào để trở thành người kiểm thử hiệu năng tốt hơn

181 0 0
1

Why is software testing necessary? - Tại sao kiểm thử phần mềm cần thiết?

830 0 0
0

Tìm hiểu kỹ thuật test "Integration Testing"

445 0 0
0

Accessibility Testing Checklist - checklist cho việc test tiếp cận trên Android_Phần 1

332 10 2
7

10 Tính năng mới trong html 5.1

301 0 0
0

Các kĩ thuật Responsive web design

465 0 0
0

Tạo API key cho app Android Youtube Player

265 0 0
4

Doing things right vs doing the right things ( Làm việc đúng và làm đúng việc)

1.3K 2 0
2

Requirement Traceability Matrix (RTM) là gì và tạo RTM để đảm bảo test coverage như thế nào?

1.7K 1 0
0

10 lý do tại sao bạn không phải một Tester chuyên nghiệp!

684 0 0
0

Hãy cùng khám phá - Kiểm thử thăm dò (Exploratory Testing)

906 1 0
1

Cài đặt laravel Framework trên CentOs VPS

1K 3 0
1

Java 8 Optional: Nên sử dụng khi nào?

395 0 0
0

Phát triển ứng dụng web nhanh hơn với BrowserSync

669 0 0
0

HighCharts: Dễ dàng vẽ biều đồ với Javascript

1.5K 0 0
3

Tìm Hiểu cơ bản về ES6

1.4K 0 0
0